Agregat prądotwórczy – urządzenie stanowiące samodzielne źródło prądu

Generator prądotwórczy (inaczej agregat prądotwórczy) jest urządzeniem elektroenergetycznym składającum się z silnika, generatora elektrycznego (alternatora) do generowania energii elektrycznej z paliwa. Istnieje wiele różnych typów i konfiguracji generatorów, ale wszystkie działają zasadniczo w ten sam sposób i mają te same podstawowe komponenty.

Zasada działania agregatu prądotwórczego

agregat prądotwórczy spalinowyGenerator prądotwórczy (agregat prądotwórczy spalinowy) przekształca energię mechaniczną (ruch) w energię elektryczną i przekazuje ją do przewodów zasilających. Pomocne może być wyobrażenie sobie elektryczności przepływającej przez przewody w podobny sposób jak woda przepływa przez rury. Generator może być postrzegany jako rodzaj „pompy elektrycznej”, która powoduje przepływ prądu przez przewody. W rzeczywistości nie tworzy on ani nie niszczy elektronów przepływających przez przewody, tak jak pompa wodna nie tworzy nowej wody. Powoduje jedynie, że porusza się ona w użyteczny sposób. Alternator jest częścią agregatu, która zamienia energię mechaniczną (obrót wału) w energię elektryczną poprzez indukcję. Na początku lat 30-tych XIX wieku, proces „indukcji elektromagnetycznej” odkrył angielski fizyk i chemik Michael Faraday. Zasada ta głosi, że jeśli przesuniemy drut (lub jakikolwiek inny przewodnik elektryczny) przez pole magnetyczne, w drucie „indukuje się” prąd elektryczny.

To samo dzieje się, gdy drut pozostaje nieruchomy, a pole magnetyczne się porusza. Samo poruszanie się w polu magnetycznym powoduje przepływ elektronów przez przewód. Jeśli drut porusza się z północy na południe, elektrony płyną w jedną stronę, a jeśli z powrotem na południe i północ, płyną w drugą. Im silniejsze pole i im dłuższy drut, tym większa ilość indukowanego prądu.

Categories: Usługi i praca