Czy loi Macron ożywi branżę transportową

Jak wiadomo, Macron przedstawił nową ustawę radzie ministrów. Prawo miało na celu ożywienie francuskiej gospodarki poprzez ustalenie przepisów dotyczących pracy w niedzielę, prawa jazdy i transportu, miejsc pracy w sektorze publicznym i rynku transportowego. Ustawa została przyjęta 10 kwietnia 2015 r.

Ustawę loi Macron przyjęto w 2015 roku

loi macron we francjiUmowa o pracę delegowanego pracownika musi zostać przedłożona na wniosek organu kontrolnego. Druga kopia formularza należy do przedstawiciela firmy we Francji lub do firmy zatrudniającej kierowcę. Konieczne jest wyznaczenie przedstawiciela we Francji podczas delegowania i przez co najmniej 18 miesięcy po jego zakończeniu. Wymagana js też szczególna forma umowy: musi być napisana w języku francuskim i zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, data urodzenia i miejsce urodzenia, adres e-mail i adres pocztowy we Francji, numer telefonu przedstawiciela, nazwa firmy (jeśli dotyczy), akceptacja przez przedstawiciela, data wejścia w życie i czas trwania, miejsce przechowywania dokumentów. Zadania przedstawiciela to łączność między zagraniczną spółką a francuskimi organami administracyjnymi, w szczególności francuską inspekcją BHP, policją, organami celnymi i podatkowymi. Na podstawie loi macron we francji w przypadku inspekcji przedstawiciel musi być w stanie przedstawić dokumenty takie jak: formularze wynagrodzeń lub podobne formularze zawierające następujące informacje: potwierdzenie faktycznych płatności na rzecz pracownika, czy też kopia powołania przedstawiciela, jak również (jeśli dotyczy) oświadczenie zbiorowego układu pracy pracownika.

Możliwe są kary w przypadku naruszenia loi macron: Kara administracyjna (maks. 2000 euro na pracownika) jeśli nie można przedstawić zaświadczenia lub gdy przedstawiciel nie posiada innych dokumentów. Grzywna 4 klasy (maks. 750 euro) grozi za poświadczenie braku delegacji na pokładzie. Grzywna trzeciej klasy (maks. 450 euro) gdy brak jest umowy o pracę na pokładzie.

Categories: Usługi i praca