Gdzie wykorzystuje się reduktory ciśnienia z filtrem

W urządzeniach hydraulicznych standardowy zawór redukcyjny jest normalnie otwarty. Gdy ciśnienie za zaworem wzrośnie powyżej jego ustawienia, zawór zamyka się, co blokuje przepływ. Ciśnienie poniżej może próbować wzrosnąć. Na przykład, gdy występuje opór przeciwnego cylindra, zawór redukcyjny blokuje również przepływ wsteczny.

Zastosowanie reduktora ciśnienia w obwodach hydraulicznych

reduktor ciśnienia z filtremCoś może pęknąć lub zostać uszkodzone mechanicznie, jeśli przyspieszone ciśnienie w linii dolnej będzie się utrzymywać. W wielu obwodach siłowników często niemożliwe jest określenie wszystkich siłowników pod kątem maksymalnego ciśnienia w układzie. Oto dobry przykład tego: cylinder potrzebuje pewnej siły, ale nawet przy maksymalnym ciśnieniu standardowy reduktor ciśnienia z filtrem nie wytwarza wystarczającej ilości. W takim przypadku projektant musi przejść do następnego największego standardowego otworu. Jednak następny największy otwór wytwarza zbyt dużą siłę. Może to spowodować uszkodzenie maszyny lub części. Zamiast tego zainstaluj zawór redukujący ciśnienie w obwodzie odgałęzienia z przewymiarowanym cylindrem, aby obniżyć ciśnienie w odgałęzieniu, aby wygenerować wymaganą siłę cylindra. Maksymalne ciśnienie wylotowe jest ustawiane przez zawór redukujący. Kiedy ciśnienie wylotowe próbuje wzrosnąć (z powodu wysokich temperatur lub źródeł zewnętrznych), uwalnia płyn do zbiornika. Zawór redukujący ma pełny przepływ do zbiornika ze zintegrowanym zaworem nadmiarowym. Uwięziony płyn uwalnia do zbiornika, gdy ciśnienie w obwodzie dolotowym wzrośnie o 3-5 procent powyżej obniżonego ciśnienia. 

Regulacja zmniejszonego ciśnienia automatycznie ustawia maksymalne ciśnienie nadmiarowe.Gdy wylot zaworu redukującego ciśnienie jest niższy niż jego wlot, spływa olej. To wytwarza niewielką ilość ciepła w systemie. Zablokowanie przewodu spustowego umożliwia wzrost ciśnienia wylotowego do ciśnienia w układzie przez wymuszenie otwarcia zaworu.