Jak roztrzygnąć spór pomiędzy wspólnikami?

Nawet w najbardziej prosperującej spółce i przedsiębiorstwie prowadzonym przez dwóch lub większą ilość wspólników, mogą wystąpić sytuacje sporne, wymagającej interwencji prawnika. Dlatego wiele kancelarii prawnych wprowadza usługi, których celem jest polubowne załagodzenie powstającego wewnątrz firmy sporu, a także wypracowanie kompromisu, dzięki któremu firma może otworzyć nowy rozdział swojej działalności.

Prawnicy i mecenasi pomagający załagodzić spory firmowe

rozstrzyganie sporów między wspólnikamiIstnieje wiele przyczyn takiego stanu rzeczy w mniejszych lub większych firmach. Czasami jest to nieprawidłowo skonstruowana umowa, która powoduje niedopowiedzenia i konflikt interesów. Rozstrzyganie sporów między wspólnikami ma często miejsce także gdy występuje różnica w kwestii wizji przyszłości firmy. Dwóch lub więcej właścicieli w ten sposób nie może dojść do porozumienia, i często musi się zwrócić do fachowców, którzy nie tylko służą fachową wiedzą, ale także wiedzą, jak wyprowadzić tego typu patową sytuację z impasu. Konkretne mechanizmy prawne, a także sztuka mediacji i wypracowywania kompromisu są jedynymi drogami do tego, aby firma mogła być uratowana przed rozwiązaniem i upadłością. Dlatego prawnicy specjalizujący się w mediacjach z przedsiębiorcami zachowują zimną krew, i nie pozwalają właścicielom firm ponieść się emocjom, co ma kolosalny wpływ na późniejsze efekty w postaci nowej energii wspólników, owocującej efektami pracy.

Kontakt z kancelarią, w której możliwe jest rozwiązanie kwestii spornych w firmie daje wymierne efekty, widoczne od razu. Jednak korzystanie z pomocy prawnej w tym wypadku może skutkować wyeliminowaniem ryzyka wystąpienia tego typu sporów w przyszłości. Dlatego wielu właścicieli może zacząć nowe, oczyszczone z konfliktu wzajemne relacje.

Categories: Finanse i prawo