Kiedy zastosować system odpylający?

Odpady i substancje uboczne procesu produkcyjnego to stały element każdego zakładu przemysłowego. Niektóre z zanieczyszczeń mogą być niebezpieczne dla zdrowia,a nawet życia pracowników, zwłaszcza jeśli ich nagromadzenie może skutkować wybuchem pożaru. Jest to niezwykle niebezpieczne, szczególnie dla branży zajmującej się obróbka drewna.

Rodzaje filtrów do systemów odpylających

systemy odpylająceAby zapewnić bezpieczeństwo pracy w zakładzie przemysłowym, konieczne jest zastosowanie różnego rodzaju systemów, mających za zadanie odseparowywanie szkodliwych substancji, które powstały w trakcie procesu produkcyjnego. Jeśli efektem ubocznym pracy zakładu są zanieczyszczenia powietrza, wówczas konieczne są odpowiednie systemy odpylające. Mogą to być urządzenia w formie mobilnych odkurzaczy do miejscowego odciągania nagromadzonych zanieczyszczeń, a także trudnopalne węże ssąco-tłoczące, które na stałe zamontowane są w miejscu pracy poszczególnych maszyn. Najważniejszym elementem w systemie odpylania jest filtr. Jego rodzaj należy dobrać odpowiednio do specyfiki miejsca pracy oraz ilości produkowanych zanieczyszczeń. Filtry workowe przeznaczone są do miejsc szczególnie trudnych, gdzie mamy do czynienia z odpadami o charakterze wybuchowym. Filtry patronowe sprawdzą się do separowania mniejszej ilości pyłów, natomiast odpylacze mokre to specjalne urządzenia, które wykorzystuje się do oczyszczania powietrza lub gazów bardzo gorących lub bardzo wilgotnych. Ten rodzaj również znajdzie zastosowanie w przypadku zagrożenia wybuchem.

Zapewnienie właściwych warunków pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Bezpieczeństwo pracownika to jego lepsze zdrowie, a co za tym idzie większa wydajność. Praca w zakładach przemysłowych jest bezpieczna tylko wtedy, kiedy spełnione zostaną wymogi prawidłowego oczyszczania i utylizacji odpadów, powstałych podczas procesu produkcyjnego.

Categories: Przemysł / Produkcja