Pomoc prawna do adwokata dla wszystkich

adwokat

W ubiegłym roku została przyjęta ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakładająca stworzenie ogólnopolskiego, nieodpłatnego systemu pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Adwokat z Bydgoszczy pomoże bezpłatnie

adwokatOd nowego roku ta ustawa weszła w życie i w Bydgoszczy, jak i w całej Polsce zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej, z którego może skorzystać każdy, kto potrzebuje fachowej pomocy prawnej. Pomoc prawna jest świadczona przez adwokatów lub radców prawnych, a w uzasadnionych przypadkach także przez aplikantów adwokackich lub radcowskich. Ponadto w zakresie prawa podatkowego osobami mogącymi udzielać pomocy są doradcy podatkowi i absolwenci wyższych studiów prawniczych. Komu pomoże bezpłatnie adwokat-Bydgoszcza, albo radca prawny w Bydgoszczy? Przede wszystkim osobom przed 26 rokiem życia, osoby po 65 roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani itp. Oczywiście każdy prawnik udziela pomocy prawnej w ograniczonym zakresie, mimo to zakres ten jest dość szeroki i obejmuje takie dziedziny prawa jak prawo pracy, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeń społecznych i wspomniane prawo podatkowe dotyczące jednak osób fizycznych, a nie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto doradcy pomocą w przygotowaniach do założenia i rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Jeśli jesteś zainteresowany nieodpłatną pomocą prawną, to bliższe informacje można uzyskać na oficjalnych stronach Miasta Bydgoszczy lub innych miast.

Categories: Usługi i praca