Pompownie do ścieków i chemikaliów

Zakłady przemysłowe wykorzystują w swoich halach produkcyjnych nowoczesne metody transportowania cieczy chłodzących, chemikaliów i ścieków. Zapewniają one wysoką wydajność działania i pozwalają na ich kontrolę za pomocą automatycznego lub manualnego systemu. Ich głównymi elementami są pompownie, w których wszystkie ciecze pod ciśnieniem trafiają do odpowiednich instalacji. Te do zastosowań w przedsiębiorstwach muszą być wyposażone w dodatkowe elementy.

Filtrowanie w pompowniach technologicznych

pompownie technologiczneW przypadku dużych zakładów przemysłowych wykorzystanie skomplikowanych maszyn i procesów technologicznych wymaga używania zaawansowanych systemów pobocznych. Należą do nich pompownie technologiczne z kilkoma instalacjami używanymi do różnych celów. Pierwsza z nich dostarcza wodę z miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Kolejne natomiast mają zastosowanie bezpośrednio w trakcie przeprowadzania prac w zakładzie. Są to odpowiednio pompownie systemów chłodzenia oraz instalacje do ścieków i chemikaliów. Zwłaszcza te ostatnie są bardzo istotne, ponieważ nie korzystają z czystej wody, więc poza osadami narażone są na zapchanie innymi substancjami. Stąd konieczne jest wyposażanie ich w specjalistyczne filtry i rozdrabniarki, dzięki którym pompy nie zostaną unieruchomione. Niezbędne jest również regularne oczyszczanie takich pompowni z wszelkich zanieczyszczeń.

W halach przemysłowych wykorzystuje się różne procesy produkcyjne i maszyny, które wymagają doprowadzania i odprowadzania wody, ścieków oraz chemikaliów. Do tego celu służą pompownie, które zapewniają skuteczny transport cieczy. Jednak te przemysłowe wymagają dodatkowych elementów, takich jak rozdrabniarki i filtry, aby zapobiec zatkaniu pomp. Niezbędne jest również przeprowadzanie regularnego czyszczenia ich wnętrza.