Rodzaje badań technicznych przy usługach dżwigiem

usługi dźwigowe

Zanim dźwig wyjedzie na drogę i zanim zaczniemy wykonywać wszelkiego rodzaju usługi dźwigiem będziemy musieli wykonać badanie techniczne, które musi być przeprowadzone przez urząd dozoru technicznego. Urząd wykonuje szereg badań tego typu urządzeń. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że zanim przedstawimy urządzenie do badania to urządzenie musi być w całości zmontowane. Musi być także sprawne technicznie.

usługi dźwigowePrzede wszystkim musi być przygotowane do eksploatacji. Jeśli inspektor nie będzie miał odpowiednich warunków do przeprowadzenia badania to może odmówić jego przeprowadzenia. Urząd dozoru technicznego może przeprowadzać zarówno badania okresowe, jak i eksploatacyjnej i poawaryjne. Badania okresowe wykonywane są w toku eksploatacji. Są im poddawane urządzenia, które są objęte pełnym dozorem. Podczas takiego badania okresowego koniecznie trzeba sprawdzić czy zrealizowane zostały wszystkie zalecenia, które zostały zamieszczone w protokole podczas poprzedniego badania.
Trzeba także sprawdzić czy wszystko sprawnie oraz bezpiecznie działa. Jeśli urządzenie wymaga jakiś napraw to wówczas eksploatujący jest zobowiązany do ich przeprowadzenia. Badania eksploatacyjne przeprowadzane są w przypadku kiedy nastąpiła jakaś konieczność ku temu. Doraźnie na przykład organ ma prawo do takiego badania jeśli na przykład wydał zalecenie naprawy i chce sprawdzić czy została ona wykonana. To jest właśnie głównym celem przeprowadzenia takiego badania. Badania powypadkowe przeprowadza się w przypadku kiedy wystąpiło jakieś niebezpieczne uszkodzenie lub też jakiś nieszczęśliwy wypadek, do którego doszło podczas eksploatacji urządzenia. Jeśli chodzi o główny cel takiego badania to jest nim przede wszystkim określenie stanu technicznego dźwigu. Urząd będzie podczas badania także sprawdzał dlaczego doszło do wypadku lub uszkodzenia.

Badanie takie przeprowadzane jest od razu po otrzymaniu zawiadomienia lub też otrzymaniu informacji, która dotyczyła wystąpienia jakiegoś wypadku czy też uszkodzenia. Dokumentację wymaganą do przeprowadzenia takiego właśnie badania na pewno określi nam organ, który będzie przeprowadzał badanie.

Categories: Usługi i praca