Segregacja odpadów we Wrocławiu

Odpady to jeden z naważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska w Polsce i w innych krajach. Segregacja odpoadów komunalnych polega na zbieraniu ich osobno do różnych pojemników. Tak więc oddzielnie segreguje się: tworzywa sztuczne, papier i tekturę, odpady zielone, opakowania szklane i odpady zmieszane.

Zasady wywozu nieczystości we Wrocławiu

wywóz nieczystości wrocławWe Wrocławiu jak i w innych miastach i gminach w Polsce pojemniki, kontenery i worki dostarczają firmy zajmujące się wywozem nieczystości. Inne odpady podlegające segregacji to opakowania po lekach, przeterminowane lekarstwa i termometry rtęciowe,  zużyte baterie, meble i inne odpady wielkogabarytowej, zużyty sprzęt elektyczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odzież i tekstylia. Wywóz nieczystości Wrocław podzielony jest na sektory. Harmonogram oraz mapa sektorów miasta są umieszczone na stronie interentowej. Opłaty za nieczystości, w mieście Wrocław, są różne i zależne od rodaju nieruchomości. Mieszkania w blokach i kamienicach do 27 metrów kwadratowych – opłaty wynoszą, gdy są zbierane selektywnie 0,85 zł  za metr sześciennny, a gdy nie są selektynie zbierane  opłata jest wyższa i wynosi 1,27 zł. Natomiast powyżej 27 metrów kwadratowych poierzchni nieruchomości opłata za mieszkańca wynosi  19 (zbierane selektywnie) i 28,50 zł (nie są zbierane selektywnie). W przypadku domków jednorodzinnych i budynków do 4 mieszkań opłaty wynoszą odpowiednio 0,95 zł i 1,42 zł oraz w większych nieruchomościach  22 zł i 33 zł.

Zanieczyszczenie środowiska w naszych czasach jest problemem globalnym i bardzo ważnym dla naszej planety. Należy dbać o to, aby segregować śmieci i od małego uczyć dzieci tego nawyku, aby przzyszłe pokolenia nie zaniedbały tego obowiązku. W mieście Wrocław wywóz odpadów jest dobrze zorganizowany i zawsze można zajrzeć na stronę internetową, gdzie wszystkie szczegóły są dokładnie wyjaśnione.

Zobacz stronę www.eko-city.com.pl

Categories: Budowa i remont