Zawód rolnika w nowoczesnym gospodarstwie rolnym

Rolnictwo istnieje w Polsce od bardzo dawna. Wraz jednak z rozwojem technologii zmienia się również podejście człowieka do uprawy roli oraz hodowli zwierząt – pojawiają się nowe sposoby organizacji pracy oraz używane metody i wykorzystywane urządzenia.

Rolnik XXI wieku – nowoczesne gospodarstwo rolne, nawożenie roślin, wysoka mechanizacja

adjuwanty

Zawód rolnika polega przede wszystkim na uprawie ziemi – począwszy od jej przygotowania, obsianiu czy obsadzeniu oraz pielęgnacji wzrastających roślin, aż do zakończenia procesu ich wzrostu, a co tym idzie – zebraniu ich oraz odpowiedniemu przetworzeniu bądź sprzedaniu na skupie. Dodatkowo rolnik bardzo często zajmuje się równolegle także hodowlą zwierząt, takich jak krowy czy świnie – pozwala to uzyskać takie produkty jak mięso oraz mleko, a także uzyskać dochody i ciągłość gospodarstwa również w te miesiące (zimowe i wczesną wiosnę), kiedy to uprawa zbóż i roślin nie jest możliwa.  Nawozy płynne, które są stosowane w rolnictwie (przy uprawie na przykład kukurydzy czy nawożenia ziemniaków lub innych roślin pastewnych) pomagają także w skutecznym zwalczaniu szkodników, które często atakują takie rośliny. Zaliczamy do nich na przykład stonkę, która bardzo często pojawia się na uprawach ziemniaków. W rolnictwie często także obecnie stosuje się tak zwane adjuwanty, które stosuje się w połączeniu ze środkami ochrony roślin lub nawozami, w celu poprawy jakości oprysków czy używanego nawozu płynnego.

Rolnictwo w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeszło szereg zmian. W głównej mierze zmiany te (na przykład mechanizacja) pozwoliły ograniczyć nakład pracy, jaką musi włożyć rolnik w pracę na swoim gospodarstwie. Znacznie zwiększyły one także wydajność gospodarstwa i uzyskiwanych z niego plonów oraz zbiorów.

Sprawdź www.biostyma.pl ofertę

Categories: Rolnictwo i hodowla